49426cee7215063811aa42759734f463 - 13/04/2016 - 18:07

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, april 8, 2016
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/548 van de Commissie van 8 april 2016 tot goedkeuring van de basisstof diammoniumfosfaat overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
Inwerkingtreding op 29 april 2016
producten
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans