5238bcd1fc4a7e80563fd84301f373b3 - 20/04/2017 - 11:49

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, augustus 28, 2011

KB tot wijziging van het KB van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen

Inwerkingtreding op 10 juni 2012

lucht
productnormen
gevaarlijke stof
VOS/oplosmiddel
Ook beschikbaar in: Frans