528ec56da3166832a73d823f645ea2b0 - 20/04/2017 - 09:44

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, maart 29, 2012

Programmawet (I)
Titel V. Hoofdstuk 1. Nucleaire veiligheid. Wijzigingen van de Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal agentschap voor nucleaire controle

Inwerkingtreding op 16 april 2012

energie
straling
industrieel ongeval
ioniserende straling
kernenergie
Ook beschikbaar in: Frans