52a4f5f9ec5f1ac5bc8bbd786eb13605 - 04/07/2016 - 16:01

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, december 19, 2014
KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties, voor wat betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied
Inwerkingtreding op 2 februari 2015
producten
straling
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans