55444953135942895ade092c08855394 - 20/04/2017 - 16:05

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, december 29, 2010

Wet houdende diverse bepalingen (II)
Titel IV. Enig hoofdstuk. Milieu en mobiliteit. Wijziging van de Wet van 18 februari 1969 en van de Wet van 21 juni 1985 met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht

Inwerkingtreding op 10 januari 2011

productnormen
sanctie
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans