560411582dfadb6fa60a37f1feca1392 - 20/04/2017 - 12:00

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, juli 27, 2011

Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid

Inwerkingtreding op 29 augustus 2011

producten
productnormen
sanctie
gevaarlijke stof
inbreuk
verpakking
Ook beschikbaar in: Frans