560560cb366bcd4d1dfda6ef63b9ab48 - 26/04/2017 - 15:26

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, maart 17, 2009

KB tot wijziging van het KB van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

Inwerkingtreding op 1 juni 2009

lucht
productnormen
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans