598c50f0b032e878755c0f0fffc585c9 - 24/03/2016 - 14:38

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, maart 23, 2016
Verordening (EU) 2016/440 van de Commissie van 23 maart 2016 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van atrazine in of op bepaalde producten
Inwerkingtreding op 13 april 2016
producten
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans