44ccc7b68dba442182fb7a1f8ed6d3fd - 23/03/2017 - 16:38

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juni 30, 2016
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 105/2016
Vordering tot schorsing ; artikelen 20 tot 22 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 18 december 2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming, ingesteld door de vzw « FEBEM » en anderen ; gedeeltelijke vernietiging
afval
financiën
Grondwettelijk hof
beroep
Ook beschikbaar in: Frans