5d174902dc290c2a2b55d42289f910fa - 20/07/2016 - 15:50

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, december 18, 2015
Wet houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen
Inwerkingtreding op 1 januari 2016
energie
financiën
biobrandstof
Ook beschikbaar in: Frans