bf86fe65655509dc9adccf8c03cb66e5 - 12/06/2016 - 14:35

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, april 14, 2016
BBR tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003 : Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest - Erratum 
fauna en flora
Ook beschikbaar in: Frans