5e80b92dbebf6ff419be138ca5f1308e - 20/04/2017 - 16:14

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, juni 4, 2009

BBR tot vaststelling van de energienormen die van toepassing zijn op de gesubsidieerde projecten van werken die bijdragen tot een rationeel energiegebruik in de gebouwen die toebehoren aan de gemeenten en O.C.M.W.'s

Inwerkingtreding op 19 december 2010

energie
financiën
EPB
koeling (CFK/HCFK/HFK)
toelage
verwarming
Ook beschikbaar in: Frans