7f779eefc01d29c49f228471139ae0c6 - 02/02/2016 - 16:18

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, oktober 2, 2015
KB tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen
Inwerkingtreding op 26 november 2015
financiën
toelage
Ook beschikbaar in: Frans