641d15c0bcc9bc9da53e0f4f99a9c789 - 20/07/2016 - 16:43

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zaterdag, december 26, 2015
KB tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan het Secretariaat van het Verdrag inzake biologische diversiteit, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik
Inwerkingtreding op 8 february 2016
financiën
internationale overeenkomst
toelage
Ook beschikbaar in: Frans