6651aa92603e9cd08f2e8c5526609be9 - 08/02/2016 - 15:43

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, juni 7, 2015
KB houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.800 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu"
Inwerkingtreding op 15 februari 2016
duurzame ontwikkeling
financiën
informatie
toelage
Ook beschikbaar in: Frans