665ceb9c0fddd7eff81b0142089559a0 - 10/10/2016 - 17:49

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
donderdag, juli 14, 2016
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 109/2016
Prejudiciële vraag ; artikel 51 van de wet van 16 september 1807 betreffende het droogleggen van moerassen, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen ; belastingvermindering verleend voor uitgaven voor de vervanging
planning
Grondwettelijk hof
onteigening
Ook beschikbaar in: Frans