691fb43e0ae866a6f58095a0c86df65b - 25/04/2017 - 10:43

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, maart 3, 2016
Bericht in toepassing van het artikel 13, § 1, 12° van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval
Inwerkingtreding op 31 maart 2016
afval
financiën
belastingen
nuttige toepassing
samenwerkingsakkoord
Ook beschikbaar in: Frans