69a807008d4b93ded097ec70f6cfa33d - 27/06/2016 - 15:05

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, juni 22, 2016
Verordening (EU) 2016/1005 van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft asbestvezels (chrysotiel) 
Inwerkingtreding op 13 juli 2016
         
producten
asbest
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans