6ac32af082009e51f0eb4e13ccaefbc5 - 20/04/2017 - 10:35

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, december 15, 2011

Wet tot omzetting van de richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)

Inwerkingtreding op 9 januari 2012

algemeen
informatie
Ook beschikbaar in: Frans