6b0b4ca91089ff232b49e1b06fdbd990 - 02/02/2016 - 16:15

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, november 16, 2015
KB tot opheffing van het KB van 13 februari 2003 houdende het verbod van het op de markt brengen van fosfaathoudende textielwasmiddelen bestemd voor huishoudelijk gebruik
Inwerkingtreding op 21 december 2015
producten
productnormen
water
gevaarlijke stof
water-afvalwater
water (oppervlaktewater)
Ook beschikbaar in: Frans