6c3124fe3e7d63f9ca90830c24dfe2d8 - 25/04/2017 - 11:40

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, november 12, 2015
KB tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de uitvoering van het Verdrag van Minamata inzake kwik
Inwerkingtreding op 31 december 2015
financiën
producten
internationale overeenkomst
toelage
Ook beschikbaar in: Frans