6fc8b8bbdd65634d857a82f1ae6c055c - 19/07/2016 - 09:41

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, april 24, 2014

BBR houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-certificatie
Inwerkingtreding op 1 januari 2015

energie
bouw/gebouw
elektriciteit
EPB
koeling (CFK/HCFK/HFK)
verwarming
Ook beschikbaar in: Frans