748ce9ce80341584efac04d0bffb02ce - 18/07/2016 - 16:15

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
dinsdag, mei 6, 2014

MB houdende uitvoering van bijlagen V, IX en X van het besluit van de BBR van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
Inwerkingtreding op 11 september 2014 

energie
bouw/gebouw
elektriciteit
EPB
koeling (CFK/HCFK/HFK)
verwarming
Ook beschikbaar in: Frans