76dff237d0950e77abff45e1088b5799 - 25/04/2016 - 12:19

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, april 22, 2016
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/636 van de Commissie van 22 april 2016 tot intrekking van de goedkeuring van de werkzame stof (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatetraeen-1- ylisobutyraat, in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad, en tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
Inwerkingtreding op 13 mei 2016
producten
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans