76e89d17d5389d14300851acb638974a - 18/11/2015 - 13:33

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, november 17, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2066 van de Commissie tot vaststelling, ingevolge verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van natuurlijke personen die gefluoreerde broeikasgassen bevattende elektrische schakelinrichtingen installeren, servicen, onderhouden, repareren of buiten dienst stellen of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit stationaire elektrische schakelinrichtingen
Inwerkingtreding op 8 december 2015
lucht
producten
gevaarlijke stof
klimaat
koeling (CFK/HCFK/HFK)
Ook beschikbaar in: Frans