797af0fb64b3647a274b0f4b76ea0b0a - 26/04/2017 - 15:08

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, april 26, 2009

KB tot wijziging van het KB van 28 maart 2007 betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen

Inwerkingtreding 30 juni 2009

lucht
producten
asbest
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans