7990fc50abe7c5005943b6e75781a1e0 - 31/08/2015 - 15:40

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, augustus 28, 2015
Richtlijn (EU) 2015/1480 van de Commissie tot wijziging van diverse bijlagen bij de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels betreffende de referentiemethoden, de validatie van gegevens en de locatie van de bemonsteringspunten voor de beoordeling van de luchtkwaliteit
Inwerkingtreding op 17 september 2015
lucht
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans