79926ab72ba9834764b26a6453220af4 - 19/04/2017 - 16:50

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juli 19, 2012

Bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft

Inwerkingtreding op 1 septembre 2012

algemeen
mobiliteit
Ook beschikbaar in: Frans