79c053efc80327dc21908c00952ee2e4 - 20/04/2017 - 11:31

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, oktober 14, 2011

KB betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen

Inwerkingtreding op 1 januari 2012

afval
producten
straling
gevaarlijk afval
ioniserende straling
kernenergie
Ook beschikbaar in: Frans