dc6e049962974de2a8098c71214ecf84 - 02/02/2016 - 16:19

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, augustus 30, 2015
KB houdende toekenning van een bedrag van 7.390 (Zwitserse frank) voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2015
Inwerkingtreding op 15 november 2015
fauna en flora
financiën
internationale overeenkomst
toelage
Ook beschikbaar in: Frans