39bfb1979db40d37668e9df6f4e0a1e5 - 06/07/2016 - 17:11

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, mei 21, 2015
Wet houdende instemming met de Wijzigingen van de artikelen 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, aangenomen te Madrid op 28 november 2003
Inwerkingtreding op 25 november 2015
water
internationale overeenkomst
water (oppervlaktewater)
Ook beschikbaar in: Frans