7c327f307761ba5b362b8cec72c92757 - 27/04/2016 - 18:04

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, april 20, 2016
Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft
Inwerkingtreding op 16 mei 2016
lucht
brandstof
Ook beschikbaar in: Frans