7d0825bf674f5a2a6c65336de9ae1c8d - 19/07/2016 - 14:15

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, december 16, 2014

KB tot wijziging van het KB van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden 
Inwerkingtreding op 1 januari 2015

straling
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans