3c2c278cb49df3c019d34d35a24296ff - 07/03/2016 - 11:54

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, februari 3, 2016
Verdordening (EU) 2016/246 van de commissie van 3 februari 2016 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EG) n° 794/2004 wat betreft de formulieren die moeten worden gebruikt voor de aanmelding van staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden
Inwerkingtreding op 17 maart 2016
 
financiën
toelage
formulier
Ook beschikbaar in: Frans