7d7b04cd1dbef6031b03bdb272b4d66a - 02/02/2016 - 16:16

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, december 6, 2015
KB tot wijziging van het KB van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen
Inwerkingtreding op 20 december 2015
financiën
lucht
gevaarlijke stof
klimaat
toelage
Ook beschikbaar in: Frans