7ddbe1a06537ba4af603d6e81df3417b - 20/04/2017 - 11:46

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zaterdag, augustus 13, 2011

KB tot wijziging van het KB van 19 maart 2004 houdende productnormen voor voertuigen en van het KB van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Inwerkingtreding op 22 september 2011

afval
producten
productnormen
autowrak
elektriciteit (toestel)
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans