7f63ac6a56ea2284e10e7a7bff529e4d - 01/02/2016 - 14:58

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, november 26, 2015
HJEG. Arrest van het Hof. Zaak C-487/14
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ; Hongarije ; SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség ; prejudiciële verwijzing ; milieu ; afvalstoffen ; overbrenging daarvan ; verordening (EG) nr. 1013/2006 ; overbrenging binnen de Europese Unie ; andere plaats van binnenkomst dan die welke is vermeld in de kennisgeving en in de voorafgaande toestemming ; wezenlijke wijzigingen van de bijzonderheden van een overbrenging van afvalstoffen ; illegale overbrenging ; evenredigheid van de administratieve geldboete
afval
afval (vervoer)
beroep
Ook beschikbaar in: Frans