809387473973b9cd41df3690ff9acfe7 - 28/07/2016 - 12:18

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, december 3, 2007

KB tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2008

financiën
handelsvestigingen
handelszaak
toelage
werven
Ook beschikbaar in: Frans