818aec974f454bc266b41770fd3540f2 - 19/07/2016 - 14:21

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, december 9, 2014

KB tot vaststelling van de bron en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald in artikel 116, eerste lid, 1°, van de programmawet (I) van 27 december 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers - 2014 
Inwerkingtreding op 1 januari 2014

informatie
lucht
asbest
Ook beschikbaar in: Frans