6d871fb509f17f9f9d5a9e659b74f293 - 20/07/2016 - 15:03

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, augustus 10, 2015
KB tot aanvulling van het KB van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties met voorschriften betreffende de buitenbedrijfstelling van kerninstallaties
Inwerkingtreding op 8 september 2015
 
straling
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans