83c741f1650973f8d9d9970151a09284 - 16/11/2015 - 15:45

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, november 13, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2033 van de Commissie tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof 2,4-D overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
Inwerkingtreding op 1 januari 2016
productnormen
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans