a0872954f9be7f75b87a4c804043ce22 - 27/06/2016 - 15:16

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, juni 17, 2016
Verordening (EU) 2016/1002 van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V van verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europeese Parlement en de Raad betreffende de maximale toegestane limieten van toepassing op de residu stoffen AMTT, diquat, dodine, glufosinate en tritosulfuron aanwezig in of op bepaalde produkten
Inwerkingtreding op 14 juli 2016
 
producten
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans