6a6743cfbc7208b491ebc63ab52cce83 - 09/05/2016 - 12:06

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, mei 9, 2016
Kennisgeving - wijziging van een vergunning tot ontmanteling van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 13 van het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
straling
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans