888fb16f1f2fba44c7dbf0f052b1ced0 - 20/04/2017 - 11:41

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, augustus 10, 2011

Besluit van het Federaal agentschap voor nucleaire controle houdende de vaststelling van de risicozones en de zones bedoeld in respectievelijk de artikelen 4 en 70 van het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Inwerkingtreding op 25 september 2011

producten
straling
industrieel ongeval
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans