48961d68eff7faafe6a0d586d916d0b1 - 14/07/2016 - 11:27

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, november 18, 2015
KB tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
Inwerkingtreding op 18 december 2015
fauna en flora
financiën
Ook beschikbaar in: Frans