8a1af67eb2438ed91995fa97a1b01e09 - 27/04/2017 - 15:34

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, februari 14, 2007

KB tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een dieselvoertuig uitgerust met een roetfilter

Inwerkingtreding op 1 januari 2007

financiën
lucht
belastingen
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans