8a8828dc9db721769ce0d3b4eb543236 - 13/07/2016 - 12:18

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, juni 8, 2015
KB tot vaststelling van de modaliteiten van de uitvaardiging van het dwangbevel houdende de invordering van de administratieve geldboetes door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle
Inwerkingtreding op 30 juni 2015
energie
sanctie
Ook beschikbaar in: Frans