8be692f736202a43be28b9702b69915a - 03/02/2017 - 15:15

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
maandag, januari 30, 2017
Verordening (EU) 2017/171 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor aminopyralide, azoxystrobin, cyantraniliprole, cyflufenamid, cyproconazool, diethofencarb, dithiocarbamaten, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propaquizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride stam SC1 en zoxamide in of op bepaalde producten 
Inwerkingtreding op 23 februari 2017
producten
productnormen
Ook beschikbaar in: Frans