8d1ec3bddb62110bce1a374839a103de - 13/12/2016 - 11:45

Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, oktober 27, 2016
BBR tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan
Inwerkingtreding op 1 januari 2017
mobiliteit
Ook beschikbaar in: Frans