8f3e5cf4d735179f8bb0951c7665b02c - 15/11/2016 - 15:46

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
zondag, september 18, 2016
KB houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 88.000 euro aan de vzw "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen"
Inwerkingtreding op le 24 november 2016
financiën
informatie
toelage
Ook beschikbaar in: Frans